Skip to content

Flyttestart

Et konsept rettet mot boligkunder med «startvansker». Benytter sosiale medier og salgstrakter på en ny og kreativ måte. Ideelt for emballasjeforhandlere, lagerbedrifter og boligmeglere, med behov for «varme leads» på et tidlig tidspunkt.

Flytteplan

Flytteplan kan beskrives som Flyttestart ++. Et nettbasert konsept, der folk på flyttefot får tilgang på et komplett planverktøy for hele flytteprosessen. Ideelt for boligmeglere som ønsker å skape et tillitsforhold med potensielle kunder.

Flytteklubben

Flytteklubben er et nettsted med tips, råd og anbefalinger for folk i flytteprosess. Målet er å favne bredest mulig, slik at «alle» vil finne noe interessant. Det er også lagt opp til medlemsforum. Konseptet vil egne seg både for direktesalg av tjenester og produkter, samt videresalg av leads.

Flytteconsult

Flytteconsult er arbeidstittelen på et omfattende oppstartskonsept, med både tekniske og innholdsmessige nyskapninger. Målet er intet mindre enn å omdefinere boligmeglerens rolle i flytteprosessen, med ny tittel og nye oppgaver. 

Flyttetips

Flyttetips finnes overalt, i gode og mindre gode versjoner. Med andre ord finnes det åpenbart et behov for lettfattelige tips og råd. Med dette konseptet vil man eie domenet (flyttetips.no), og man vil få tilgang på innhold, som gjør at man kan bli den ledende aktøren i dette «tips-markedet».